Přes 30 let zkušeností

Překlady Tlumočení DTP – tisk
Ověřené překlady Korektury Průvodci

• Firma Allegro service • Tomáš Kůrka • překlady a tlumočení •

Překladatelské služby, překladatelé, odborné překlady, technické překlady, právní překlady, kvalitní překlady, překlady kvalitně, překlady se soudním ověřením, soudní překlady, překlady s razítkem, překlady webu, lokalizace softwaru, překlady internetových prezentací, tlumočení – konsekutívní, simultánní, doprovodné, tlumočení s doložkou soudního tlumočníka, tlumočení s razítkem, soudní tlumočení, soudní tlumočník, tlumočení se soudním ověřením, jazykové korektury, korektury rodilých mluvčích, jazykové revize, rodilí mluvčí, DTP sazba, předtisková úprava dokumentu, tisk, průvodci, průvodcovské služby pro jednotlivce i skupiny, expresní služby.

Profil firmy | Ceník | Online objednávka | Podmínky objednávky | Důvěrnost informací | Pracovní příležitosti | Vstup pro překladatele

© 1991–2024 Allegro service | Web © 2012–2024 Miro Hrončok | Powered by Etomite

Photos by greeblie, Laineys Repertoire, David Shane, lethaargic & East Capital