Podmínky objednávky

Příjem a výdej zakázek

Od pondělí do pátku mezi 9. a 18. hodinou nejlépe po předchozí dohodě:

Hotové překlady dodáváme podle požadavku zákazníka některým z výše uvedených způsobů.

U zakázek nad Kč 10.000,- bez DPH neúčtujeme případné doručení kurýrní službou. U ostatních zakázek přeúčtováváme náklady na kurýrní službu zákazníkovi.

Příjem a výdej zakázek mimo pracovní dobu je možný po dohodě, pro tento případ jsme k dispozici na mobilních telefonech uvedených v kontaktech.

Objednávka překladu a ostatních služeb

Ke každé zakázce je nutno zaslat objednávku s přesnou specifikací objednávaných služeb, požadovanou dodací lhůtou a fakturačními údaji (nemusí být ve zvláštním souboru, stačí v těle e-mailové zprávy). Agentura zpravidla obratem zašle potvrzení objednávky s cenovou kalkulací (nebyla-li zaslána již dříve). Rádi vám vyhotovíme nezávaznou kalkulaci požadované zakázky.

Doba zpracování

Standardní doba pro zpracování překladu je 1 pracovní den/8 normostran A4/1 překladatel. Den zadání a odevzdání překladu se nezapočítává do doby zpracování. Pokud zákazník požaduje kratší dobu zpracování nebo zpracování rozsáhlejšího překladu, jedná se o spěšný nebo expresní termín.

Účtované jednotky

Při překladu a korektuře jsou účtovanými jednotkami dle preferencí zákazníka:

V ceně překladu je zahrnuta revize (kontrola), dodání textu v dohodnutém formátu souboru (běžně doc, docx, odt, xls, ppt, txt, html, pdf a další) a zachování původní úpravy textu. Pokud se jedná o překlad textů určených ke zveřejnění na internetu, v médiích nebo pro velkonákladový tisk, doporučujeme objednat korekturu rodilým mluvčím.

U překladů, které jsou k dispozici jen v tištěné podobě (kde nelze předem určit počet slov), je účtovanou jednotkou 1 normostrana přeloženého textu nebo 1 zdrojové slovo přeloženého textu.

Při tlumočení je účtovanou jednotkou:

Nejmenší účtovanou jednotkou u tlumočení je ½ pracovního dne (4 hodiny). Při simultánním tlumočení se dva tlumočníci střídají, sazba se tedy násobí dvěma.

Ceny se dohadují vždy předem na základě cenové kalkulace. Samozřejmostí je tedy předem dohodnutá a neměnná celková cena zakázky. Ceny našich služeb naleznete v ceníku.

Platební podmínky

Platby přijímáme v hotovosti oproti daňovému dokladu nebo převodem na účet na základě faktury, kterou zasíláme ve formátu PDF e-mailem a má splatnost 10 dní od vystavení (není-li smluvně dohodnuto jinak).

Při nedodržení splatnosti uplatňujeme nárok na penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Jsme registrovaní plátci DPH.

Reklamace

Pokud má zákazník připomínky k vyhotovenému překladu, může je uplatnit nejpozději do 14 dnů od odevzdání překladu. Po uplynutí této doby není reklamace uznána a provedené služby jsou považovány za bezchybné. Reklamaci je nutno uplatnit písemně s přesným uvedením zjištěných nedostatků.

Profil firmy | Ceník | Online objednávka | Podmínky objednávky | Důvěrnost informací | Pracovní příležitosti | Vstup pro překladatele

© 1991–2024 Allegro service | Web © 2012–2024 Miro Hrončok | Powered by Etomite