Orientační ceník služeb

Rádi stanovíme cenu vámi požadované zakázky v předběžné online objednávce. Každý překlad je jedinečný a pouze na základě zaslání konkrétního textu je možno posoudit náročnost překladu, odhadnout rozsah výsledného textu a připravit závaznou kalkulaci ceny zakázky.

Ceny za poskytované služby jsou smluvní, individuálně stanovené vždy předem ke každé zakázce. V následující tabulce jsou uvedeny orientační sazby v Kč bez DPH. Na vyžádání vám zašleme komplexní ceník služeb a smluvní podmínky.

Překlad z/do cizího jazyka Korektura rodilým mluvčím Přepis psaného textu
1 NS 1 NS 1 NS
Bez ověření S ověřením ČJ Cizí jazyk ČJ Cizí jazyk
290,- 390,- 90,- 140,- 80,- 120,-
Tlumočení z/do cizího jazyka Průvodcovské služby
Doprovodné Konsekutívní Simultánní 1 den
3 500,- 5 500,- 8 000,- 3 500,-
DTP příprava pro tisk Dodatečné soudní ověření s revizí Přepis audio-video záznamu
ČJ Cizí jazyk
1 NS 1 NS 1 NS 1 NS
80,- 120,- 100,- 150,-

Profil firmy | Ceník | Online objednávka | Podmínky objednávky | Důvěrnost informací | Pracovní příležitosti | Vstup pro překladatele

© 1991–2024 Allegro service | Web © 2012–2024 Miro Hrončok | Powered by Etomite