Korektorské služby

Naši korektoři provádějí na profesionální úrovni v cizích jazycích i češtině

Základní korektura, tzv. revize (kontrola), je zahrnuta v ceně běžného překladu.

Komplexní korektura textu zahrnuje odstranění překlepů, kontrolu pravopisu, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Pro zpracování korektury překladu rodilým mluvčím potřebujeme mít od zákazníka k dispozici překlad a zároveň zdrojový text.

Korektury zpracovávají v cizích jazycích zkušení rodilí mluvčí, v češtině vysokoškolsky vzdělaní kvalifikovaní korektoři.

Korekturu překladu rodilým mluvčím doporučujeme objednat u všech překladů, které jsou určeny ke zveřejnění na internetu, v médiích nebo pro tisk.

Způsob zpracování

Nejčastěji korigované texty

Formát korigovaných souborů

Ceny korektur

Profil firmy | Ceník | Online objednávka | Podmínky objednávky | Důvěrnost informací | Pracovní příležitosti | Vstup pro překladatele

© 1991–2024 Allegro service | Web © 2012–2024 Miro Hrončok | Powered by Etomite