Mlčenlivost a důvěrnost zjištěných informací

Záruka mlčenlivosti

Pracujeme s důvěrnými materiály našich klientů, uvědomujeme si důvěrnost poskytnutých informací a zachování mlčenlivosti o skutečnostech a informacích zjištěných ze zákazníkem poskytnutých podkladů je pro nás naprostou samozřejmostí. Tato povinnost vyplývá z platných právních předpisů, nicméně naši spolupracovníci jsou k ní navíc smluvně zavázáni.

Pokud to bude vaším přáním, uzavřeme s vámi dohodu o mlčenlivosti, důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití.

Profil firmy | Ceník | Online objednávka | Podmínky objednávky | Důvěrnost informací | Pracovní příležitosti | Vstup pro překladatele

© 1991–2024 Allegro service | Web © 2012–2024 Miro Hrončok | Powered by Etomite